WydarzeniaPuste miejsca — 24.06 – 17.07.2021

Odtwórz wideo

Puste miejsca

24.06—17.07.2021Piotr Trusik- wystawa malarstwaGaleria SPOT \ W. ul. Stalowa 33, Warszawa

SPOT W. oficjalnie otwiera swoją galerię sztuki! Teraz miejscem spotkań na wernisażu będzie przestrzeń na Stalowej 33 w Warszawie.

Na inauguracyjną wystawę wybraliśmy twórczość Piotr Trusika - znakomitego młodego artysty. Jego dzieła cieszą się już dużym powodzeniem wśród kolekcjonerów.

WERNISAŻ:  24. CZERWCA od 17.00 do 21.00

WYSTAWA: potrwa do 17 LIPCA, (wt-pt) 11.00 - 19.00 (sob) 12.00 - 18.00

PATRONI MEDIALNI:

logo artinfo.pl

Puste miejsca

Miejsca otwarte, miejsca wycięte, miejsca zasłonięte, ukazujące to, co istnieje poza
obrazem, a co jest abstrakcyjne i konkretne zarazem.

Konkretne tak, jak będąca za obrazem ściana, na którą obraz rzuca fizyczny cień i której percepcję zmienia w zależności od użytych kształtów i kolorów. Abstrakcyjne tak, jak nasze myśli i idee wyrywające się ze świata realnego ku temu, czego nie ma, ale co może być, ku nieobecnemu, niewyrażalnemu, co nie odbija, lecz kształtuje nasz obraz świata.

Jeżeli obraz jest oknem, to okno jest otworem, otwarciem wewnętrznego na zewnętrzne, wypełnionego na niewypełnione.

Jaki jest obraz naszego wewnętrznego świata? Czy zatarte wspomnienia rodzą się w naszej głowie na nowo jako coś ostatecznego?

Piotr Trusik

Piotr Trusik w swojej pracy twórczej eksperymentuje z mediami, materią i strukturą obrazu, pozostając w kontakcie z rzeczywistością. Konfrontuje wnętrze świata rozpoznawalnego z własnym widzeniem, wyobraźnią i fantazją. Sztuka jest jego pasją, która skłania do pogłębiania wyrazu i ciągłego tworzenia.

W cyklu „Puste Miejsca” wyraźna jest praca artysty nad swoistą w jego warsztacie – materią i strukturą. Dodatkowo intensywna inspiracja naturą daje wyraz w płótnach, które są pełne kraterów, grud ziemi, kamieni, jam i dziur, wystających gałęzi, mchów i porostów, a tu i ówdzie wkradają się refleksy słońca zza gęstych gałęzi. Czuć ich bliskość, choć nie są ukazane dosłownie. Czy ta natura działa na nas dominująco? Czy może zaprasza nas do obcowania?

Intrygujące są także listy, które artysta umieścił na swoich obrazach. Niektóre są zagubione, inne pokryte kurzem czy szronem. Budzi to niepokój, że mogą być zapomniane. Kto jest adresatem tych wiadomości? Czy to natura mówi do nas? A może to my mamy coś do przekazania? Ważne jest, żeby nie pozostały puste – bez odpowiedzi. Artysta jest medium, który pośredniczy w tym dialogu. Wiele pytań czeka.

Puste Miejsca to dzieła malarskie, na których Piotr Trusik pokazuje nam coś więcej, niż to, co dostrzegalne gołym okiem, pokazuje nam miejsca istniejące poza obrazem. Widzenie jest procesem głębszym od samego patrzenia, a sztuka, która nie jest wyłącznie efektem wizualnym, daje możliwość przeżycia i oddziaływania na zmysły pozawzrokowe.

Różnice między obrazami, powstającymi wyłącznie na siatkówce naszego oka a tymi, które widzimy oczami wyobraźni, kojarzą nam się z „Teorią Widzenia” Władysława Strzemińskiego. „W procesie widzenia nie to jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to, co człowiek uświadamia sobie ze swego widzenia” – twierdził najważniejszy polski artysta awangardowy. Władysław Strzemiński uważał, że dzięki analizie bodźców wzrokowych powstaje „świadomość wzrokowa”. Znaczenie ma tutaj również nasze indywidualne postrzeganie świata. To przez jaki pryzmat patrzymy i jakimi jesteśmy ludźmi.

Piotr Trusik poprzez własną artystyczną percepcję wprowadza nas w swoje dzieła. Są one efektem widzenia artysty, a my możemy na nie patrzeć, rozszerzając odbiór jego sztuki o swoje własne sposoby widzenia.
Artysta w całej swojej twórczości konsekwentnie i świadomie podąża obraną przez siebie ścieżką. Najnowszy cykl „Puste Miejsca” ma wspólny mianownik z wcześniejszymi cyklami artysty: „Portretem Pamięciowym”, “Aktami” czy “Wnętrzami”. Wszystkie nawiązują do obrazu powstającego w naszej pamięci i tego zmienianego przez wyobraźnię. W każdym z nich istnieje możliwość uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne.

Anna Irena Brzezińska

Galeria prac z wystawy

Galeria zdjęć z wernisażu