WydarzeniaUmnieRaj — 25-30.09.2020

Odtwórz wideo

U m n i e R a j

23.09—30.09.2020Łukasz Malinowski - wystawa dyplomowaSinfonia Varsovia, Grochowska 272, Warszawa

Łukasz Malinowski w swojej twórczości poruszył ważny temat zagłady ludzkości podczas II wojny światowej oraz nawiązał do bezinteresownej pomocy więźniom obozu udzielanej przez mieszkańców Działdowa, ówczesnego Soldau.

Dyplom zrealizowany na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego oraz aneks w pracowni Struktur Wizualnych wykonany pod kierunkiem dr hab. Jana Mioduszewskiego.

OTWARCIE WYSTAWY DUALNE w starym pałacu Sinfonia Varsovia oraz na SPOT W. w formie live-streamingu przez kanały Facebook i YouTube

WERNISAŻ
23. WRZEŚNIA O 19.00

WERNISAŻ ON-LINE
23. WRZEŚNIA O 19.15

 YOU TUBE SPOT W.

U m n i e R a j / Łukasz Malinowski

dyplom zrealizowany na warszawskiej ASP

Historia obozów koncentracyjnych jest powszechnie znana. Ale czy na pewno? I czy została odczuta? Łukasz Malinowski powrócił do rodzinnego Działdowa, by odkryć lokalną historię mniej znanego obozu zagłady Soldau. Za pomocą środków malarskich i działań przestrzennych ukazuje świat, w którym ścierały się nierówne siły więźniów i ofiar z nazistowskim katami. Gdzie nieludzkie cierpienie „produkowane” było na co dzień w fabryce śmierci. Tytuł pracy U m n i e R a j próbuje oddać uczucia jakie targały ofiarami nazizmu. Często były to skrajne emocje, od nadziei powrotu do domu, gdzie czeka „raj rodzinny”, aż po zakończenie gehenny poprzez śmierć, której wielu pragnęło „rzucając się na druty”. Wiedząc, że dostąpią Raju. Nazistowski plan pod kryptonimem Lebensraum (Przestrzeń życiowa) zakładał zajęcie i eksploatację Europy Środkowo – Wschodniej dla zwiększenia terytorium i uzyskania przez III Rzeszę robotników przymusowych. Innym zbrodniczym planem była całkowita eksterminacja Żydów europejskich. Cykl obrazów Lebensraum, odzwierciedla nadzieję i strach więźniów, a także emocje, które towarzysza nam przy wspomnieniach czasów II wojny światowej. Niepokoje, które niestety stają się aktualne w XXI wieku, gdzie powrót do faszyzmu, wcześniej nie do pomyślenia, jest coraz bardziej realny. Łukasz Malinowski w swojej twórczości wykorzystuje różne materiały. Nie ogranicza się do płótna i farby. Dla tego twórcy kawałek brudnej deski, karton po urządzeniach AGD bądź stary dywan stanowią punkt wyjścia do procesu kreacji. Obrazom towarzyszą dwie instalacje przestrzenne – Chlebak i Trap. Są one odzwierciedleniem działdowskiej historii KL Soldau. Mieszkańcy Działdowa ukrywali chleb w ziemi dla ratowania więźniów. Wspomniane instalacje są jednocześnie próbą szerszego spojrzenia na problem Holokaustu. Łukasz Malinowski swój dyplom realizuje na macierzystym Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Jego prace malarskie powstały pod opieką promotora prof. Wojciecha Cieśniewskiego, zaś instalacje w ramach aneksu w Pracowni Struktur Wizualnych pod opieką dr hab. Jana Mioduszewskiego.

Galeria prac z wystawy

UmnieRaj - Łukasz Malinowski